Leidt Corona tot een toename in burn outs?
29 april 2020 

Leidt Corona tot een toename in burn outs?

Dat Corona spanning veroorzaakt, is vast voor iedereen herkenbaar. De wereldwijde pandemie leidt tot angst, zeer plotselinge veranderingen en onzekerheden bij werknemers en ondernemers. Leidt Corona tot een toename in burn outs? We delen de cijfers en onze ervaring in de praktijk van Burn Out Poli graag met je.

Burn Out cijfers

Vanuit de huidige situatie lijkt 2019 terugblikkend misschien een relatief zorgeloze periode op de arbeidsmarkt. Met een historisch lage werkloosheid, stijgende lonen en goede vooruitzichten. Toch was de realiteit er ook toen al één van zorgwekkende ontwikkelingen op het gebied van stress en burn out, en experts die de noodklok luidden. Toenemend aantal burn outs en ziekteverzuim Al sinds 2015 neemt het percentage werknemers met burn-outklachten gestaag toe. Volgens het TNO schommelde dat jarenlang rond de 10 procent, maar ging het in 2019 om ruim 17 procent van alle werknemers (ArboBalans, 2019). Met name de young professionals (25-35 jaar) lijden hieronder: 21 procent van hen kampte met psychische vermoeidheid door het werk. In vrijwel alle bedrijfstakken stijgt het ziekteverzuim al sinds 2014. Daarbij is werkstress bij ruim 37% van de werknemers de oorzaak van verzuim en is het aandeel van psychische klachten bijna verdubbeld. Bron: ArboBalans Noodklok

Vlak voor Corona

Eind 2019 luidt dan ook de noodklok. Als we niets doen, zal in 2030 een kwart van de werkenden thuiszitten of minder inzetbaar zijn door stress en overbelasting. Dat voorspelt Willem van Rhenen, hoogleraar aan Nyenrode en stressexpert bij Arbo Unie in het AD. Dat zien we terug in de praktijk bij Burn Out Poli. Na de crisis en de vele reorganisaties die daarop volgen, neemt de druk op het werk steeds verder toe. ‘Het nieuwe werken’ en kantoortuinen zorgen ervoor dat mensen voortdurend ‘aan’ staan en geprikkeld worden. En de prestatiemaatschappij zorgt dat we allemaal steeds dóór moeten, zonder stil te staan of naar binnen te keren. Mensen branden op. Extra problematisch is dat veel millennials en zelfs jongeren -de workforce van de toekomst!- al bezwijken onder de stress. Daarom zijn we enkele jaren geleden gestart met Young & Unlimited, speciaal gericht op deze doelgroep.

Invloed Corona op stress

En dan nu Corona. Binnen korte tijd veranderen onze dagelijkse realiteit en vooruitzichten volledig. Wat doet dat met de psychische gesteldheid van een, toch al gestresste, beroepsbevolking? De huidige situatie is natuurlijk nog jong en volop in ontwikkeling. Toch zijn de eerste cijfers en onderzoeken al aanwezig. Die onderkennen dat de crisis en intelligente lockdown-maatregelen in Nederland tot meer stress bij werknemers leiden: gemiddeld veertig procent méér dan ‘normaal’ bij thuiswerkers. Bij zorgpersoneel en leraren ligt dit percentage ongetwijfeld nog hoger. Dat verhoogt de kans op uitval. Bij werkende ouders die plots de rol van werknemer, ouder en leraar tegelijkertijd moeten vervullen. En ook jonge werkenden zijn extra kwetsbaar. Bijna 70% van hen ervaart stress en ontevredenheid nu zij moeten thuiswerken vanwege corona. Ze wonen vaker alleen, missen de structuur die een gezin met zich meebrengt en voelen zich vaak eenzaam. Eenzaamheid is een belangrijke risicofactor voor stress en psychische klachten. Een derde heeft concentratieproblemen: twee keer zoveel als onder normale omstandigheden. Ook dit is zorgwekkend, omdat het een indicatie is van burn out klachten. Bij Burn Out Poli zien we een toename in het aantal burn out tests: mensen merken dat het niet goed gaat en gaan zelf op onderzoek uit. Vaak voordat ze dit met hun omgeving of werkgever durven delen, zeker in deze tijden van minder baanzekerheid. In de intakes bij Burn Out Poli met nieuwe cliënten zien we dat veel meer angstklachten worden ervaren. Normaal gesproken benoemen cliënten vaak eerst de fysieke uitingsvorm van stress (bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofd- en rugpijn, oorsuizen), en ligt de angst en paniek wat meer verborgen. Nu liggen deze gevoelens meer aan de oppervlakte. Mensen voelen zich onveilig, weten niet hoe om te gaan met onzekerheid en voelen zich aangetast in hun bestaansrecht nu het werk stilligt. Het lichtpuntje is dat je daarmee sneller tot de kern van de emotie en het onderliggende probleem komt. Juist in deze tijd is het belangrijk om je medewerkers goed in de gaten te houden en te steunen om stress en opgebouwde emoties op een gezonde manier te kunnen ontladen. Burn Out Poli schiet in deze bijzondere tijd te hulp met extra ondersteunende sessies voor zorgpersoneel en werknemers: True Friend sessies. Wil jij weten of je aan burn out klachten lijdt? Met de Burn Out test kun je snel en makkelijk zelf testen hoe het op dit moment gaat met je mentale, emotionele en fysieke gezondheid. Je mag ook direct contact opnemen voor persoonlijk advies.
Over de schrijver
Ik ben bevoorrecht dat ik hier al sinds 2007 dagelijks anderen mag begeleiden naar een prettiger en moeitelozer leven. We zitten soms vast in negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen, die haast als de waarheid voelen. Als dat te vaste vormen aanneemt in ons dagelijkse leven, in het werk, waar de uitdagingen soms te groot worden, lopen we vast. Ik kijk zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau naar de ander. Als we namelijk naar de totale mens in zijn gehele omgeving kunnen kijken, kunnen we naar de oorzaak van de problematiek. Op dat diepste niveau alle belemmeringen weg te nemen creëert ongekende rust en vrijheid.
Reactie plaatsen