Burn out feiten en cijfers in Nederland

1,3 miljoen mensen met burn out verschijnselen in Nederland

Burn out feiten en cijfers in Nederland

1 op de 6 Werknemers heeft burn out klachten

Jaarlijks ervaart 17% van de beroepsbevolking in Nederland burn out klachten en symptomen. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit ca. 8,3 miljoen mensen, dit betekent dat circa 1,3 miljoen mensen te maken hebben met burn out gerelateerde klachten. Vooral onder vrouwelijke managers en young professionals neemt het aantal medewerkers dat burn out klachten ervaart toe.  Zowel in 2019 als tijdens de Coronacrisis ervaren werknemers in het onderwijs, de ICT sector en de zorg het vaakst burn out klachten. In het onderwijs is het percentage werknemers met burn out klachten het hoogst. Maar liefst 1 op de 6 medewerkers is burn out of heeft te maken met burn out klachten. Dit is onder andere toe te schrijven aan de hoge mate van emotionele betrokkenheid dat het werk verlangt en de stress die het werk met zich mee brengt. In de landbouw komen burn out klachten het minste voor, namelijk bij slechts 1 op de 10 werknemers.


Tijdelijke, oproep- en invalkrachten hebben minder vaak burn-outklachten (16%) dan vaste arbeidskrachten (17%). Bij uitzendkrachten is dat nog anders: zij rapporteren vaker burn-outklachten (21%) dan vaste krachten.


Cijfers van het CBS en TNO.

Factsheet TNO 2020

    Kosten van burn outs blijven stijgen


    Uit onderzoek van TNO blijkt dat het gemiddelde aantal dagen werkstress-gerelateerd verzuim in 2019 opliep naar 30 dagen. In 2015 was dit nog 24 dagen.

    Verzuim kost de werkgevers veel geld, zo’n 300 euro per dag. Een burn out die 8 maanden duurt kost dus al gauw 80.000 euro, exclusief de kosten voor vervanging. Dit kostte het Nederlandse bedrijfsleven 3,1 miljard euro in 2018 volgens TNO.


    Behoor jij tot 1 van de 6 Nederlanders met burn out klachten? Via de Burn Out test kun je snel en makkelijk zelf testen hoe je op dit moment gaat met je mentale gezondheid, emotionele gezondheid en fysieke gezondheid.

Doe meteen de gratis burn out test