Oorzaken

Het ontwikkelen van burn out klachten wordt vooral veroorzaakt door een opeenstapeling of combinatie van verschillende factoren. Deze verschillende factoren hangen samen met het werk, de persoon zelf en de maatschappij. Werk-gerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld hoge werkeisen, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over het salaris. Voorbeelden van persoonskenmerken zijn:

  • weinig veerkracht;
  • weinig zelfvertrouwen;
  • een slechte financiële situatie.

Maatschappelijke oorzaken lijken vooral via werk- of privéfactoren hun bijdrage aan de ontwikkeling van klachten te leveren. In de interviews werden ook:

  • perfectionisme;
  • personeelstekort;
  • pestgedrag van collega’s;
  • arbeidsconflicten genoemd als belangrijke factoren.

Irene Houtman, onderzoeker bij TNO verklaart: “Persoonskenmerken worden hierin niet uitgevraagd, maar ook een belangrijke factor als ‘steun van de leidinggevende’ verklaarde niet de stijging in burn-outklachten hoewel het een heel sterke voorspeller is voor het ontwikkelen van een burn out. De reden hiervoor is dat dit kenmerk over deze periode niet veranderde. Belangrijkste verklaring van de stijging van de burn out klachten bleken vooral te zitten in het emotioneel zware werk, onvrede over het salaris, een hoge verzuimfrequentie en langdurig achter een beeldscherm werken.” Deze oorzaken kunnen aangrijpingspunten bieden voor de aanpak van burn out . Het voorkómen van uitval als gevolg van deze klachten is belangrijk. Eerder is al aangetoond dat burn out klachten kunnen leiden tot ernstiger psychische klachten, langdurig verzuim en uitval uit het werk. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn eerder door TNO geschat op 3,1 miljard euro. Infographic burn out Bron TNO  

Berichten over Oorzaken:
Ben ik overspannen?
0
Ben ik overspannen?
Ben ik overspannen?
Paniek en angst voor de angst
0
Paniek en angst voor de angst
Paniek en angst voor de angst
Verzuim: De grootste kostenpost
0
Verzuim: De grootste kostenpost
Verzuim: De grootste kostenpost
Arbeidskrapte op de werkvloer
0
Arbeidskrapte op de werkvloer
Arbeidskrapte op de werkvloer
Chronische stress, wat is dat?
0
Chronische stress, wat is dat?
Chronische stress, wat is dat?
Burn-outklachten bij kinderen en jongeren
0
Burn-outklachten bij kinderen en jongeren
Burn-outklachten bij kinderen en jongeren
Gevoelig voor wat anderen zeggen
0
Gevoelig voor wat anderen zeggen
Gevoelig voor wat anderen zeggen
Burn-out en op vakantie
0
Burn-out en op vakantie
Burn-out en op vakantie
Burn-out alleen door hard werken?
0
Burn-out alleen door hard werken?
Burn-out alleen door hard werken?