Oorzaken

Opeenstapeling van verschillende factoren

Het ontwikkelen van burn out klachten wordt vooral veroorzaakt door een opeenstapeling of combinatie van verschillende factoren. Deze verschillende factoren hangen samen met het werk, de persoon zelf en de maatschappij. Werk-gerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld hoge werkeisen, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over het salaris. Voorbeelden van persoonskenmerken zijn:

  • weinig veerkracht;
  • weinig zelfvertrouwen;
  • een slechte financiële situatie.

Maatschappelijke oorzaken lijken vooral via werk- of privéfactoren hun bijdrage aan de ontwikkeling van klachten te leveren. In de interviews werden ook:

  • perfectionisme;
  • personeelstekort;
  • pestgedrag van collega’s;
  • arbeidsconflicten genoemd als belangrijke factoren.

Irene Houtman, onderzoeker bij TNO verklaart: “Persoonskenmerken worden hierin niet uitgevraagd, maar ook een belangrijke factor als ‘steun van de leidinggevende’ verklaarde niet de stijging in burn-outklachten hoewel het een heel sterke voorspeller is voor het ontwikkelen van een burn out. De reden hiervoor is dat dit kenmerk over deze periode niet veranderde. Belangrijkste verklaring van de stijging van de burn out klachten bleken vooral te zitten in het emotioneel zware werk, onvrede over het salaris, een hoge verzuimfrequentie en langdurig achter een beeldscherm werken.” Deze oorzaken kunnen aangrijpingspunten bieden voor de aanpak van burn out . Het voorkómen van uitval als gevolg van deze klachten is belangrijk. Eerder is al aangetoond dat burn out klachten kunnen leiden tot ernstiger psychische klachten, langdurig verzuim en uitval uit het werk. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn eerder door TNO geschat op 3,1 miljard euro. Infographic burn out Bron TNO  

Berichten over Oorzaken:
De kloof tussen generaties op de werkvloer: een uitdaging en een kans
0
De kloof tussen generaties op de werkvloer: een uitdaging en een kans
De kloof tussen generaties op de werkvloer: een uitdaging en een kans
De werking van angst en bewust kiezen
0
De werking van angst en bewust kiezen
De werking van angst en bewust kiezen
Het perfecte plaatje
0
Het perfecte plaatje
Het perfecte plaatje
Jongeren steeds vaker thuis door psychische klachten
0
Jongeren steeds vaker thuis door psychische klachten
Jongeren steeds vaker thuis door psychische klachten
FOMO: Een moderne trigger voor burnout
0
FOMO: Een moderne trigger voor burnout
FOMO: Een moderne trigger voor burnout
De verborgen stress van vakantieplanning
0
De verborgen stress van vakantieplanning
De verborgen stress van vakantieplanning
Loopt de werkstress uit de hand
0
Loopt de werkstress uit de hand
Loopt de werkstress uit de hand
Angsten komen vaker voor. Hoe gaan we hiermee om?
0
Angsten komen vaker voor. Hoe gaan we hiermee om?
Angsten komen vaker voor. Hoe gaan we hiermee om?
Het misverstand over emoties: een kijkje achter de muur
0
Het misverstand over emoties: een kijkje achter de muur
Het misverstand over emoties: een kijkje achter de muur