Misverstanden rond burn out ontmanteld!
26 oktober 2017 

Misverstanden rond burn out ontmanteld!

Al tien jaar praat ik, Barbara Kok, iedere dag met mensen over het fenomeen burn-out. Zeker nu in de herfst, meer dan normaal, vallen mensen om. In de media lezen we ook meer en meer over burn-out. Misvattingen komen in gesprekken over burn-out vaak voorbij en de diversiteit hiervan verbaast me nog steeds. In deze blog sta ik daarom stil bij de grootste misvattingen, om je in iedere geval meer inzicht te geven in wat burn-out wél is en hoe we dat bij Burn Out Poli behandelen.

Misverstand 1

Een burn-out krijg je alleen door (te) hard werken

Een burn-out ontstaat door verschillende persoonlijke oorzaken in de mens en heeft meestal een lange aanloop. Veranderingen in de werk- en privésituaties kunnen dit proces wel versnellen... en toch, burn-out gaat dus niet zomaar over hard, of te hard werken. Burn-out gaat over hóe je dat hebt gedaan. Vanuit welke overtuigingen of vastgezette emoties ben jij jaren doorgegaan en kon je niet meer stoppen? Hoe ben je het contact met jezelf, je eigen kracht en jouw gevoel kwijt geraakt?

Misverstand 2

Burn-out is voor softies

De mensen die uiteindelijk vastlopen in een burn-out zijn de die-hards van de maatschappij; niet de softies. Burn-out overkomt mensen die jaren op wilskracht zijn doorgegaan vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Medewerkers die het altijd maar goed willen doen voor anderen. Perfectionisten en betrouwbare collega's die het werk van anderen zijn gaan overnemen na re-organisaties, veranderingen of uitval. Dát zijn de slachtoffers van burn-out. Dit zijn juist niet de losers maar de kanjers van onze maatschappij. Mensen die over hun eigen mentale en emotionele grenzen heen gevlogen zijn en uiteindelijk omvallen omdat het lichaam na jaren bikkelen volledig uitgeput blijkt.

Misverstand 3

Burn-Out is hetzelfde als een depressie

Burn-out en depressie zijn wezenlijk andere situaties. Mensen met een klinische depressie hebben aanhoudende gevoelens van neerslachtigheid. Mensen met een burn-out hebben meer depressieve buien. Iemand met een depressie komt moeilijk uit bed en wordt 's avonds wellicht actiever. Mensen met een burn-out zijn fysiek volledig uitgeput, moe en lusteloos en kampen meer met slaapproblemen, omdat het zenuwsysteem continu 'aan' staat. Burn-out en depressie is wezenlijk verschillend en moet verschillend behandeld worden. Om deze klachten te onderscheiden is goede diagnostiek belangrijk. Depressie is een stemmingsstoornis; burn-out is een energiestoornis. Iemand met burn-out ziet op een gegeven moment geen uitzicht en krijgt daardoor het gevoel geen controle over het leven te hebben. Hij of zij ervaart en creëert vanzelfsprekend negatieve gedachten en emoties. Dat wil echter niet zeggen dat hij/zij een depressie heeft. Meer over dit misverstand

Misverstand 4

Burn-out klachten en burn-out zijn is hetzelfde

Er is een groot verschil tussen burn-out klachten ervaren en burn-out zijn. Om tot een burn-out te komen doorloop je twaalf verschillende fases. Iedere fase wordt gekenmerkt door symptomen van burn-out. Verminderd functioneren, stress, mentale vermoeidheid, slecht slapen zijn allemaal klachten die je bij overspannenheid en een overmaat aan stress horen. Deze klachten kunnen goed behandeld worden en zijn vaak van tijdelijke aard. Bij daadwerkelijk burn-out kun je helemaal niet meer functioneren. Je bent fysiek helemaal uitgeput, omdat je inmiddels te lang doorgegaan bent in oude patronen. Je hebt concentratieverlies en het zenuwsysteem is zwaar overprikkeld. Je hebt doelgerichte multidisciplinaire begeleiding nodig. Meer over dit misverstand

Misverstand 5

Praten en inzicht is voldoende bij burn-out

Bij een diagnose burn-out word vaak verwezen naar een psychologisch consult. We herkennen dat patiënten dan bijvoorbeeld eens in de twee weken cognitief inzicht krijgen in hun situatie. Dit is niet voldoende bij een burn-out. Burn-out is uiteindelijk het gevolg van een uitputting van het fysieke systeem, dat óók als zodanig behandeld moet worden. Te lange tijd stress, zonder rust en ontspanning, we noemen dat chronische stress, heeft de bijnieren uitgeput, het zenuwsysteem overbelast, de hormonen ontregeld. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat het lichaam opgebrand is. Daarom is behandeling met mentale doorbraakcoaching om patronen te veranderen, diepgaande emotietherapie om ongewenste overtuigingen weg te nemen en fysieke behandeling om het gehele lichaam weer te laten ontspannen noodzakelijk bij burn-out! Meer over dit misverstand

Misverstand 6

Hardlopen is de remedie tegen een burn-out

Zodra iemand zich bij ons meldt met burn-out klachten is ons eerste advies: stop met rennen, stop intensieve krachtsport, stop het aanjagen van jouw bijnieren, om nog meer adrenaline aan te maken, want die zijn waarschijnlijk al uitgeput. Dus....één keer per dag een wandeling van een half uur is in het begin de max. Rustig bewegen en de inspanning pas opvoeren, zodra er weer energie ervaren wordt, is de volgende stap. Rennen en aanjagen van het hele hormonale en zenuwsysteem doen we pas later, als de bijnieren in balans zijn en zij weer een reserve hebben opgebouwd.

Misverstand 7

Met een burn-out zit je een jaar thuis

De laatste cijfers van CBS/TNO tonen aan dat mensen met een burn-out in Nederland gemiddeld 242 dagen, ruim 8 maanden thuis zitten. Dat is het geval wanneer ze vooral en alleen cognitief behandeld zijn en geen aandacht is besteed aan het uitgeputte lichaam en de vastgezette emoties. Door behandeling via een multidisciplinair programma kun je wél binnen 12 weken weer aan het werk zijn! Dat is de manier waarop wij de cliënten al 10 jaar binnen 12 weken weer aan de slag krijgen. Volgens het keurmerk dat ons volgt hebben we gemiddeld een 95% slagingspercentage en onze cliënten geven ons programma gemiddeld een 8,3 score tevredenheid.

Misverstand 8

Na een burn-out kom je nooit meer in die leuke functie

Meer dan de helft van alle cliënten die een programma van Burn Out Poli volgde zegt na afloop leuker werk te hebben; 84% waardeert het leven na het programma met een goed tot zeer goed en veel meer plezier in het leven te ervaren; 50 % van de cliënten melden een betere functie te hebben verkregen. Bovendien verdient een op de drie meer dan voordat ze uitvielen. Het leven na een burn-out biedt blijkbaar wél genoeg kans op geluk en zingeving.
Over de schrijver
Ik ben bevoorrecht dat ik hier al sinds 2007 dagelijks anderen mag begeleiden naar een prettiger en moeitelozer leven. We zitten soms vast in negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen, die haast als de waarheid voelen. Als dat te vaste vormen aanneemt in ons dagelijkse leven, in het werk, waar de uitdagingen soms te groot worden, lopen we vast. Ik kijk zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau naar de ander. Als we namelijk naar de totale mens in zijn gehele omgeving kunnen kijken, kunnen we naar de oorzaak van de problematiek. Op dat diepste niveau alle belemmeringen weg te nemen creëert ongekende rust en vrijheid.
Reactie plaatsen