Stress en depressie

Stress en depressie bij burn-out

Stress is een zijnstoestand. We spreken van stress als er een te veel aan mentale en/of emotionele belasting wordt ervaren. Duurt deze toestand voort, dan kan het uitmonden in burn-out of depressie.

Depressie begint als een hele sombere stemming. Houdt deze stemming langdurig (weken- tot maandenlang) aan en wordt het hele bestaan beheerst door een zwaarmoedige somberheid, dan kan er sprake zijn van een klinische depressie. Al schijnt de zon en bruist alles om je heen van het leven, het raakt de depressieve persoon niet. Hij mist de energie om iets te ondernemen en het lukt maar niet om minder somber te worden.

Het is van belang om het onderscheid te kunnen maken of je te lang sombere buien hebt of werkelijk last hebt van een depressie.

Kom daarom vrijblijvend sparren om meer inzicht in jouw persoonlijke situatie te kunnen krijgen.