Feiten en cijfers

Schrikbarende feiten en cijfers

1 op 7 werknemers heeft burn-outklachten

1,1 miljoen burn-out clienten in Nederland

Jaarlijks ervaart 14% van de beroepsbevolking in Nederland burn-out verschijnselen. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit ca. 8,3 miljoen mensen, dit betekent dat circa 1,1 miljoen mensen te maken heeft met burn-out. Vooral onder de vrouwelijke managers en young professionals neemt het aantal medewerkers, dat burn-out klachten ervaart, toe. In het onderwijs is is het percentage werknemers met burn-outklachten het hoogst. Maar liefst 1 op de 5 medewerkers heeft ermee te maken. Dit is onder meer toe te schrijven aan de hoge mate van emotionele betrokkenheid die het werk verlangt. In de landbouw komen burn-outklachten het minste voor: bij een op de tien werknemers.

Kosten van burn-outs blijven stijgen

Volgens nieuw onderzoek van TNO bleek dat in 2016 het gemiddelde aantal werkstress gerelateerd verzuim opliep naar 242 dagen, ruim 8 maanden! In 2015 was dit nog 236 dagen. Verzuim kosten de werkgevers veel geld, zo’n 250 euro per dag. Per burn-out maakt de rekensom al gauw 60.000 euro, zonder kosten voor vervanging. Het Nederlandse bedrijfsleven kost dit volgens TNO op jaarbasis 1,8 miljard euro!