Verklaring stijging burn-outklachten volgens TNO
25 januari 2021 

Verklaring stijging burn-outklachten volgens TNO

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg TNO de achtergronden van de stijging van het aantal burn out klachten in een breed onderzoek nader te bekijken. TNO deed een literatuurstudie en heeft analyses uitgevoerd op bestaande gegevensbestanden om het ontwikkelen van burn out symptomen en de waargenomen stijging in deze klachten sinds 2014 te verklaren. Ook is uitgebreid gesproken met 60 werknemers die klachten rapporteerden, met leidinggevenden, werkgevers en sociale partners.

Opeenstapeling van verschillende factoren

Het ontwikkelen van burn out klachten wordt vooral veroorzaakt door een opeenstapeling of combinatie van verschillende factoren. Deze verschillende factoren hangen samen met het werk, de persoon zelf en de maatschappij. Werk-gerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld hoge werkeisen, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over het salaris. Voorbeelden van persoonskenmerken zijn:

  • weinig veerkracht;
  • weinig zelfvertrouwen;
  • een slechte financiĆ«le situatie.

Maatschappelijke oorzaken lijken vooral via werk- of privƩfactoren hun bijdrage aan de ontwikkeling van klachten te leveren. In de interviews werden ook:

  • perfectionisme;
  • personeelstekort;
  • pestgedrag van collegaā€™s;
  • arbeidsconflicten genoemd als belangrijke factoren.

Irene Houtman, onderzoeker bij TNO verklaart: ā€œPersoonskenmerken worden hierin niet uitgevraagd, maar ook een belangrijke factor als ā€˜steun van de leidinggevendeā€™ verklaarde niet de stijging in burn-outklachten hoewel het een heel sterke voorspeller is voor het ontwikkelen van een burn out. De reden hiervoor is dat dit kenmerk over deze periode niet veranderde. Belangrijkste verklaring van de stijging van de burn out klachten bleken vooral te zitten in het emotioneel zware werk, onvrede over het salaris, een hoge verzuimfrequentie en langdurig achter een beeldscherm werken.ā€ Deze oorzaken kunnen aangrijpingspunten bieden voor de aanpak van burn out . Het voorkĆ³men van uitval als gevolg van deze klachten is belangrijk. Eerder is al aangetoond dat burn out klachten kunnen leiden tot ernstiger psychische klachten, langdurig verzuim en uitval uit het werk. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn eerder door TNO geschat op 3,1 miljard euro. Infographic burn out Bron TNO Ā 

Over de schrijver
Ik ben bevoorrecht dat ik hier al sinds 2007 dagelijks anderen mag begeleiden naar een prettiger en moeitelozer leven. We zitten soms vast in negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen, die haast als de waarheid voelen. Als dat te vaste vormen aanneemt in ons dagelijkse leven, in het werk, waar de uitdagingen soms te groot worden, lopen we vast. Ik kijk zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau naar de ander. Als we namelijk naar de totale mens in zijn gehele omgeving kunnen kijken, kunnen we naar de oorzaak van de problematiek. Op dat diepste niveau alle belemmeringen weg te nemen creƫert ongekende rust en vrijheid.
Reactie plaatsen