Jonge artsen willen burn out voorkomen

burn out voorkomen

Er is een beweging van jonge artsen die meer werkplezier willen en meer tijd voor patiënten.
Het aantal jonge artsen met burnout verschijnselen is de afgelopen jaren sterk gestegen. 20% van de doktoren onder de 35 jaar heeft nu dit soort klachten, tegenover 13% twee jaar geleden. Stond in een artikel van de Volkskrant. Verschillende belangengroepen van jonge artsen starten een beweging om het plezier op de werkvloer te vergroten en burn out te voorkomen.

De werkdruk bij jonge artsen is enorm toegenomen.

Steeds meer artsen oefenen hun full time job nu part time uit. De mogelijkheid tot part time werken wordt als prettig ervaren, maar er is ook een keerzijde. In ziekenhuis uren betekent part time werken vier dagen van tien uur met dezelfde werkdruk als full time vijf dagen van tien uur. Het uitoefenen van dezelfde job in minder uren brengt ook een hoop extra verantwoordelijkheid met zich meebrengt aangezien het bij de werkzaamheden van artsen om mensenlevens gaat.

De privésituatie is nu anders.

De oude chirurgische baas had thuis iemand die het eten kookte en voor de kinderen zorgde. Nu hebben jonge artsen partners die ook werken, die minder begrip hebben voor al die ‘vrijwillige extra werkzaamheden’ opleidingsavonden en weekenddiensten. Nog afgezien van zwangerschappen, van kolven tijdens de borstvoeding, van opvoeding van de jonge kinderen.

Slechts één op de drie zorgverleners zegt het huidige werk tot het pensioen te willen voortzetten, niet meer dan de helft beveelt werken in de zorg aan. Voor jonge artsen en jonge mensen op de arbeidsmarkt is zingeving en een gezonde werk- privébalans heel belangrijk. Zij willen hun kinderen zien opgroeien en hun werkzaamheden uitvoeren op een manier dat dit voldoening geeft. Bij Burn Out Poli horen we deze geluiden ook dagelijks van onze cliënten. Volgens de belangengroepen van jonge artsen kan een nieuwe beweging plezier op de werkvloer vergroten en burn out voorkomen.

Burn Out Poli biedt, naast de bewezen succesvolle burn out programma’s, óók preventieve programma’s en trainingen aan waarmee jij je bewust wordt van je stressoren en daar gezond mee om leert gaan, om burn out te voorkomen. We hanteren geen wachtlijsten, informeer direct naar de mogelijkheden.

Bron: Volksrant

Print your tickets

Call Now Button