Waarom niet iedereen een burn-out krijgt
30 april 2024 

Waarom niet iedereen een burn-out krijgt

Het aantal burn-outs blijft oplopen en door de vergrijzing zal de werkdruk op de huidige werknemers niet afnemen. Als je de verhalen moet geloven, klinkt het bijna bijzonder dat niet iedereen in een burn-out terechtkomt. Toch zal er altijd een groep blijven die wel in een burn-out terechtkomt en een groep die daar een kleinere kans op heeft. Hoe komt dit? Waarom lijkt de ene persoon vatbaarder te zijn voor een burn-out dan de ander? Dat leggen we je uit.

Kenmerken die de kans op een burn-out vergroten

Een drukke baan op zichzelf zorgt niet automatisch dat iemand een burn-out krijgt. Bepaalde individuele kenmerken en copingmechanismen wel. Er zijn een aantal persoonlijke kenmerken die de kans op het krijgen van een burn-out vergroten. Denk aan mensen die snel overprikkeld raken, perfectionistisch zijn of moeite hebben met het omgaan met tegenslagen.

Maar waarom zijn sommige mensen veerkrachtiger dan anderen? Het antwoord ligt deels in de manier waarop individuen met stress omgaan. Terwijl de ene persoon effectieve copingstrategieën heeft ontwikkeld, zoals het stellen van realistische doelen en het creëren van een gezonde balans tussen werk en privéleven, kunnen anderen vastlopen in ongezonde patronen van perfectionisme en overbelasting.

De rol van onze baan

Dit gaat samen met verschillende soorten banen. Zo kan je bij een kantoorbaan vaak kiezen om even thuis te werken en te ontsnappen aan de prikkels. Voor een leerkracht ligt dit net even anders. Die zal, ondanks de behoefte aan ontprikkelen, toch voor de klas moeten staan. Zo is het bekend dat autonomie, flexibiliteit en een goede werk-privebalans invloed hebben op je werkstress. In de ene soort baan kun je je daar makkelijker in aanpassen dan  in de andere.

Ook je werkgever heeft een grote invloed op de grootte van de kans op een burn-out. Krijg je veel erkenning? Wordt een pauze gezien als zwak of juist als iets goeds? Vaak zitten deze factoren diep in de organisatiecultuur geworteld. Als werknemer heb je dus ook zelf de verantwoordelijkheid om een organisatie te kiezen die bij jouw persoonlijkheid en eigenschappen past. Weet jij dat je snel overprikkeld bent of weet je niet beter dan dat de regel is ‘met hard werken kom je er’? Kies dan een werkgever waar de tegenpool gestimuleerd wordt. Zodat je als werknemer een gezonde balans leert kennen tussen werk en ontspanning. En dat jij je werk leert relativeren.

Kortom, het is duidelijk dat een burn-out meer is dan alleen een kwestie van de werkomstandigheden. Het is een combinatie van persoonlijkheidskenmerken, copingmechanismen en omgevingsfactoren.

Dus we kunnen stappen nemen om onze veerkracht te vergroten en burn-out te voorkomen door bewust te zijn van onze individuele stressoren en copingmechanismen. Met de juiste mindset en strategieën kunnen we een gezonde balans vinden tussen werk, welzijn en veerkracht.

Zoek hulp

Heb je last van burn-out gerelateerde klachten door werkdruk?
Plan dan een vrijblijvend oriëntatiegesprek in met een doorbraakcoach van Burn Out Poli.

Over de schrijver
Ik ben bevoorrecht dat ik hier al sinds 2007 dagelijks anderen mag begeleiden naar een prettiger en moeitelozer leven. We zitten soms vast in negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen, die haast als de waarheid voelen. Als dat te vaste vormen aanneemt in ons dagelijkse leven, in het werk, waar de uitdagingen soms te groot worden, lopen we vast. Ik kijk zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau naar de ander. Als we namelijk naar de totale mens in zijn gehele omgeving kunnen kijken, kunnen we naar de oorzaak van de problematiek. Op dat diepste niveau alle belemmeringen weg te nemen creëert ongekende rust en vrijheid.
Reactie plaatsen