Fysieke behandeling

Bij Burn Out Poli werken we al vijftien jaar met een geïntegreerde 3D-methodiek. Een combinatie van mentale, emotionele en fysieke begeleiding. De mentale en emotionele begeleiding bestaat uit coaching, en de fysieke component is osteopathie.  

Osteopathie

Osteopathie is het adviseren van mensen over hoe ze gezonder met hun lichaam kunnen omgaan, maar ook letterlijk de behandeling van de osteopaat. Deze osteopaat kijkt naar het hele autonome zenuwsysteem. Hoe gaat het met de sympathicus die alsmaar in actie is bij mensen met een burn-out? Hoe staat het met de parasympathicus, die eigenlijk moet zorgen voor herstel, rust en alle aspecten die daarbij horen?

Daarnaast kijkt de osteopaat heel goed naar de stand van de darmflora. Als de darmflora zwak of uitgehold zijn, kan je ook je immuunsysteem niet opbouwen en zelfs geen serotonine aanmaken. Daardoor voelen mensen zich minder blij. De osteopaat kijkt naar hoe deze darmflora weer kunnen herstellen. En uiteindelijk brengt de osteopaat de mensen weer in hun energie, door het hele energetische systeem te manipuleren. 

De osteopaat richt zich dus op het autonome zenuwsysteem, de hormoonhuishouding, de darmflora en het energetisch systeem. Dit zorgt ervoor dat je weer terug kan naar de ‘fabrieksinstellingen’, de staat van hoe je werkelijk bent. Een fantastische behandeling en voor ons heel verdiepend, want als het lichaam niet herstelt, zie je dat de geest ook niet tot rust komt. Het staat allemaal met elkaar in verbinding. 

Wil je hier meer over weten?
Bekijk dan ons Herstel Programma

Over de schrijver
Ik ben bevoorrecht dat ik hier al sinds 2007 dagelijks anderen mag begeleiden naar een prettiger en moeitelozer leven. We zitten soms vast in negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen, die haast als de waarheid voelen. Als dat te vaste vormen aanneemt in ons dagelijkse leven, in het werk, waar de uitdagingen soms te groot worden, lopen we vast. Ik kijk zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau naar de ander. Als we namelijk naar de totale mens in zijn gehele omgeving kunnen kijken, kunnen we naar de oorzaak van de problematiek. Op dat diepste niveau alle belemmeringen weg te nemen creëert ongekende rust en vrijheid.
Reactie plaatsen