Burn out is niet puur psychisch | Hoogleraar Arno Van Dam
18 oktober 2021 

Burn out is niet puur psychisch | Hoogleraar Arno Van Dam

Reeds decennia lang beschouwden psychologen en artsen burn out als een puur psychisch probleem en speelde stressfysiologie een ondergeschikte rol. Hier lijkt een kentering in te komen en dat is goed nieuws. Bijzonder hoogleraar Arno van Dam zet vanuit de beroepsgroep van psychologen daarin de toon. Zijn recente stellingname in het toonaangevende European Journal of Work and Organizational Psychology benadrukt hoe gewenst een koerswijziging is. Van Dam geeft arbeidspsychologen nu de opdracht om burn out niet slechts als een psychisch probleem te zien, maar vanuit de complete stressfysiologie te bekijken.

Beperkte behandeling burn out

Het is fantastisch nieuws dat hoogleraar van Dam dit nu zo nadrukkelijk onderschrijft. In Nederland wordt een burn out nog vaak slechts als een psychisch probleem gezien en navenant behandeld. Hierdoor is de reguliere behandeling beperkt, waardoor mensen vaak een terugval hebben en de burn out gemiddeld onnodig lang duurt.

Goed resultaat bij complete behandeling burn out

Dit is absoluut niet nodig. Wanneer iemand in een burn out wél compleet behandeld wordt, namelijk mentaal, emotioneel én fysiek, kun je al binnen 12 weken starten met re-integreren. Dit bewijst Burn Out Poli reeds 15 jaar. 95% van de cliënten start bij Burn Out Poli binnen 12 weken met re-integreren, zónder terugval. Dit is alleen mogelijk bij een compleet 3D programma, bestaande uit doelgerichte coaching, effectieve emotietraining en osteopathie, gericht op de afname van stress en uitputtingsklachten. Dus niet een begeleiding puur gericht op mentaal herstel, maar een totaalprogramma waar de complete problematiek van iemand die burn out raakt wordt geadresseerd wordt nu het nieuwe advies. De behandeling van stressklachten is daarbij essentieel. Zolang het lichaam signalen van fysieke stress blijft doorgeven aan het gehele mentale en emotionele systeem, blijft de chronische stress aanhouden. Een multidisciplinaire benadering waarborgt het snelste en meest duurzame resultaat. Een compleet herstel, waar natuurlijk iedereen in deze belastende fase van het leven naar op zoek is. Meer weten over de 3D benadering van Burn Out Poli? Plan gratis een afspraak in met één van onze behandelaars.
Over de schrijver
Ik ben bevoorrecht dat ik hier al sinds 2007 dagelijks anderen mag begeleiden naar een prettiger en moeitelozer leven. We zitten soms vast in negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen, die haast als de waarheid voelen. Als dat te vaste vormen aanneemt in ons dagelijkse leven, in het werk, waar de uitdagingen soms te groot worden, lopen we vast. Ik kijk zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau naar de ander. Als we namelijk naar de totale mens in zijn gehele omgeving kunnen kijken, kunnen we naar de oorzaak van de problematiek. Op dat diepste niveau alle belemmeringen weg te nemen creëert ongekende rust en vrijheid.
Reactie plaatsen