Waarom een burn-out GEEN gewone stress is
16 april 2024 

Waarom een burn-out GEEN gewone stress is

Stress is een onderdeel van ons leven. Dat is normaal en heeft zelfs de functie om je scherp en geprikkeld te houden. We ervaren het op het werk, in onze relaties, en zelfs in ons streven naar persoonlijke doelen. Maar er is één vorm van stress die verder gaat dan de gebruikelijke spanningen die we allemaal kennen: een burn-out.

Toch wordt een burn-out nog te vaak afgestempeld als stress die ‘er gewoon even bij hoort'. Alsof de burn-out niet erkend wordt en in vele gevallen zelfs nog ontkend wordt. Iets waar de persoon met een burn-out veel last van heeft. Het aangeven van de klachten of de stap naar het vragen om hulp wordt hier alleen maar groter van. Zo groot, dat in veel gevallen te lang gewacht wordt met een herstelplan en de burn-out alleen maar groter wordt.

Laten we eens dieper ingaan op waarom een burn-out juist GEEN gewone stress is, zodat we meer begrip en erkenning kunnen geven aan die mensen die kampen met een burn-out.

1. Langdurig en onophoudelijk 

Het eerste wat een burn-out onderscheidt van alledaagse stress is de duur en intensiteit ervan. Terwijl normale stress van tijd tot tijd voorkomt en vaak vanzelf afneemt, houdt een burn-out aan en blijft het aanhouden, zelfs nadat de stressvolle situatie is verdwenen. Het is als een constante last die op onze schouders drukt, waardoor het moeilijk wordt om te ontspannen en te herstellen.

2. Fysieke en emotionele uitputting

Een ander kenmerk van burn-out is de combinatie van fysieke en emotionele uitputting. Mensen met een burn-out voelen zich niet alleen moe en lusteloos, maar ervaren ook een diepgaande emotionele leegte en desinteresse in de dingen die hen ooit vreugde en motivatie brachten. Het is alsof alle energie uit hen is gezogen, waardoor ze zich machteloos en verloren voelen.

3. Verlies van een identiteit

Een burn-out kan ook leiden tot een verlies van identiteit en zelfvertrouwen. Mensen die eerder zelfverzekerd en competent waren, kunnen zichzelf plotseling zien twijfelen aan hun capaciteiten en hun eigen waarden. Dit kan leiden tot gevoelens van ontoereikendheid en een verlies van richting in het leven.

4. Impact op werk en relaties

Ten slotte heeft een burn-out een aanzienlijke impact op zowel werkprestaties als persoonlijke relaties. Op het werk kan het leiden tot verminderde productiviteit, frequente afwezigheid en conflicten met collega's. In relaties kan het leiden tot spanningen, isolatie en een gebrek aan verbondenheid met dierbaren.

Al met al is een burn-out veel meer dan alleen maar een beetje stress. Heb jij het gevoel dat jouw stress meer is dan de dagelijkse stress? Dan is het belangrijk om de tekenen van een burn-out te herkennen en tijdig actie te ondernemen om herstel in te zetten. Want in tegenstelling tot gewone stress, verdient een burn-out serieuze aandacht en zorg.

Ben je benieuwd wat Burn Out Poli voor je kan betekenen?
Plan dan een vrijblijvend oriëntatiegesprek in.

Over de schrijver
Ik ben bevoorrecht dat ik hier al sinds 2007 dagelijks anderen mag begeleiden naar een prettiger en moeitelozer leven. We zitten soms vast in negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen, die haast als de waarheid voelen. Als dat te vaste vormen aanneemt in ons dagelijkse leven, in het werk, waar de uitdagingen soms te groot worden, lopen we vast. Ik kijk zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau naar de ander. Als we namelijk naar de totale mens in zijn gehele omgeving kunnen kijken, kunnen we naar de oorzaak van de problematiek. Op dat diepste niveau alle belemmeringen weg te nemen creëert ongekende rust en vrijheid.
Reactie plaatsen