Burn-out: de stille strijd van doorzetters
30 januari 2024 

Burn-out: de stille strijd van doorzetters

In de wereld van constante uitdagingen en onophoudelijke prestatiedruk worden termen als ‘uitputting’ en 'verliezers' vaak onterecht aan elkaar gekoppeld. De realiteit is echter anders: burn-out is niet voor de verliezers, maar eerder een stille strijd die doorzetters voeren. Dit zijn degenen die op wilskracht werken, streven naar succes en voortdurend trachten te gedijen, maar uiteindelijk worden overweldigd door de druk die ze op zichzelf uitoefenen.

De Mythe van doorzettingsvermogen

Burn-out treft juist degenen die bekendstaan als onvermoeibare krachten op de werkvloer. Het zijn de mensen die niet schuwen voor uitdagingen, die altijd streven naar succes en erin slagen. Deze doorzetters werken op wilskracht, maar dit is ook hun valkuil. Omdat ze volledig vertrouwen op doorzettingsvermogen, verliezen ze vaak de cruciale verbinding met hun eigen behoeften en welzijn.

Deze doorzetters zijn gewend om te gaan met uitdagingen, maar vaak negeren ze de patronen en ineffectieve strategieën die hen omringen. Ze blijven doorgaan, vastberaden om obstakels te overwinnen, zonder te beseffen dat ze hun eigen problemen niet oplossen. Het vermogen om te gedijen wordt een tweesnijdend zwaard dat ongemerkt naar hen terugslaat.

De eindstreep

Dag na dag, stap na stap, gaan deze doorzetters door met hun inspanningen. Maar dan komt onvermijdelijk die ene dag waarop de druk, de stress en de constante prestatiedruk hun tol eisen. De grote burn-out doemt op. Het is geen teken van zwakte of mislukking, maar eerder het resultaat van een uitputtingsslag die ongezien blijft.

Een verandering van definities

Om deze stille strijd te doorbreken, is het cruciaal om bewust te worden van de patronen en strategieën die niet dienen. Het vraagt om een verschuiving van het vertrouwen op puur doorzettingsvermogen naar een aanpak van welzijn. Succes is niet langer alleen gekoppeld aan het vermogen om te blijven doorgaan, maar aan het vermogen om effectief om te gaan met uitdagingen en in evenwicht te blijven.

Dus laten we een burn-out niet direct koppelen aan zwakte en verliezen, maar vooral aan de kracht en de prestaties. Maar laten we ook succes anders benaderen. Succes is niet doorgaan tot je niet meer kunt. Succes is kunnen blijven leveren terwijl je aan jezelf blijft denken en grenzen weet te bewaken. Zodat je het op de lange termijn volhoudt.

En ja, daarvoor hebben we vaardigheden nodig. In onszelf, en een nieuwe opvatting binnen onze omgeving. Het besef dat preventie een krachtig hulpmiddel is, wordt essentieel. Voorkomen dat problemen escaleren, begint met het herkennen van de signalen van uitputting en stress. Het betekent het doorbreken van de cyclus van doorzettingsvermogen en de moed hebben om tijdig een stap terug te doen.

Wat we je willen meegeven

In plaats van het beeld van de doorzetter als onvermoeibare kracht die altijd succesvol is, moeten we een nieuw begrip van succes omarmen. Het gaat niet alleen om streven en slagen, maar ook om het koesteren van je eigen welzijn. Burn-out is geen teken van falen; het is een kans om opnieuw te evalueren wat het werkelijk betekent om succesvol te zijn en welzijn te integreren in de balans.

Vind je het lastig om zelf de eerste stap te zetten?
Plan dan een vrijblijvende oriëntatiesessie.

Over de schrijver
Ik ben bevoorrecht dat ik hier al sinds 2007 dagelijks anderen mag begeleiden naar een prettiger en moeitelozer leven. We zitten soms vast in negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen, die haast als de waarheid voelen. Als dat te vaste vormen aanneemt in ons dagelijkse leven, in het werk, waar de uitdagingen soms te groot worden, lopen we vast. Ik kijk zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau naar de ander. Als we namelijk naar de totale mens in zijn gehele omgeving kunnen kijken, kunnen we naar de oorzaak van de problematiek. Op dat diepste niveau alle belemmeringen weg te nemen creëert ongekende rust en vrijheid.
Reactie plaatsen