Angst + angst = paniek. Hoe zorg je voor emotieregulatie?
02 januari 2024 

Angst + angst = paniek. Hoe zorg je voor emotieregulatie?

Ja, paniek. Het is een woord dat we vaak horen in relatie tot burn-outs, een emotionele toestand die steeds vaker voorkomt in onze veeleisende samenleving. Mensen die door de uitputtende cyclus van burn-out gaan, vinden zichzelf vaak gevangen in een web van gevoelens van falen, niet goed genoeg zijn en daar komt in de meeste gevallen herhaaldelijk angst bij kijken. Angst kan zichzelf opbouwen tot paniek. In deze blog duiken we dieper in de betekenis van paniek en angst bij burn-out en verkennen we hoe emotieregulatie een sleutelrol speelt in het herstelproces.

De oorzaak van paniek

Paniek is de kreet van de geest die zegt: "Het gaat niet goed. Dit kan ik niet volhouden." Deze paniek is vaak een direct gevolg van de diepgewortelde angst die zich in de loop van de tijd heeft opgebouwd. Het gevoel van falen en niet goed genoeg zijn, dat vaak hand in hand gaat met burn-out, kan deze paniek verder versterken. Maar wat als we paniek kunnen adresseren?

De stappen van emotieregulatie

Emotieregulatie is de kunst van het herkennen, begrijpen en beheersen van onze emoties. Het is een cruciaal instrument in de strijd tegen burn-out, omdat het ons in staat stelt om niet alleen de onderliggende angst aan te pakken, maar ook de paniek die daaruit voortvloeit. Het is als het ontrafelen van de knopen in een verwarde draad, stap voor stap.

1. Angst adresseren

Om paniek te kunnen adresseren, moeten we eerst de diepere angst begrijpen en erkennen. Wat zijn de specifieke triggers die deze angst veroorzaken? Is het de druk op het werk, de hoge verwachtingen, of iets anders? Door deze vragen te beantwoorden, kunnen we beginnen met het aanpakken van de wortel van het probleem. Bekijk verder ook welke signalen je lijf geeft als je de angst ervaart. Hoe voelt je lichaam? Welke gedachten komen er naar boven? Of hoe handel je? Breng de gehele situatie voor jezelf in kaart.

2. Paniek adresseren

Paniek is een reactie op de angst, maar het is ook een gewoonte die de geest kan domineren. Het leren adresseren van paniek vergt bewustzijn en oefening. Het kan inhouden dat je leert herkennen wanneer de paniek begint op te borrelen, en dan actief stappen neemt om het te kalmeren. Hiervoor is het nodig dat jij weet wanneer de angst omslaat in paniek. Doorloop dus dezelfde stappen als bij het adresseren van angst. Hoe voelt je lichaam, geest en hart? Als je de signalen vervolgens weet te herkennen, dan kan je aan de slag met het controleren van de emotie. Dit kan variëren van ademhalingsoefeningen tot het bewust verschuiven van de focus naar positieve gedachten.

Minder paniek leidt tot minder angst

Wanneer we paniek leren adresseren, zien we vaak dat de onderliggende angst begint af te nemen. Emotieregulatie stelt ons in staat om controle te krijgen over onze reacties op stressvolle situaties en om een gezondere relatie met angst op te bouwen. Het is een proces van zelfontdekking en groei dat leidt tot een sterker emotioneel welzijn.

Paniek en angst staan vaak verbonden met een burn-out, maar ze hoeven niet het laatste woord te hebben. Emotieregulatie biedt een houvast om deze emoties aan te pakken. Wel raden wij aan om dit niet alleen proberen te doen. Zoek hulp. In ieder geval iemand in je omgeving, maar nog beter: een professional. In dat geval staan wij voor je klaar.

Over de schrijver
Ik ben bevoorrecht dat ik hier al sinds 2007 dagelijks anderen mag begeleiden naar een prettiger en moeitelozer leven. We zitten soms vast in negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen, die haast als de waarheid voelen. Als dat te vaste vormen aanneemt in ons dagelijkse leven, in het werk, waar de uitdagingen soms te groot worden, lopen we vast. Ik kijk zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau naar de ander. Als we namelijk naar de totale mens in zijn gehele omgeving kunnen kijken, kunnen we naar de oorzaak van de problematiek. Op dat diepste niveau alle belemmeringen weg te nemen creëert ongekende rust en vrijheid.
Reactie plaatsen