Angsten

Angsten

Hoe ga je om met dagelijkse angsten?

Angst is een emotie en zoals alle emoties een chemisch proces dat 24 uur per dag continue plaatsvindt. Angst is tevens een beschermer, een verzonnen bescherming tegen een pijn die ooit gevoeld is en nu vooral niet gevoeld mag worden. De angst ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart. Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend.

Veel cliënten in onze praktijk herkennen angsten, duidelijk voelbaar of sluipend op de achtergrond. In ieder geval hebben ze er last van en is dat vaak een reden om er nu eindelijk iets mee te willen doen; ze willen er vanaf.

Hoe werkt angst?

Hoe kun je angsten ontmantelen die parten spelen? Vaak weten we niet eens waar we bang voor zijn. De uitingsvorm angst wordt gevoeld maar hoe die is ontstaan en waarom het nu speelt lijkt vaak troebel. Dus is het zaak de angst te gaan zien zoals het eigenlijk is, een illusie, die we inmiddels zelf vorm gegeven hebben. Toen we net geboren waren en als een kleine baby op deze aarde belandden hadden we geen angst. Pas bij een ervaring van een bedreiging of de ervaring van een pijn is angst ontstaan. Angst om dit nog een keer mee te moeten maken bijvoorbeeld.

Ontmanteling van angst

“Hoe kom ik er vanaf?” een essentiële vraag. Een eerste stap is de angst in beeld te brengen. Een beeld, een plaatje, een idee. Dat idee is veelal gevoed door een overtuiging, die we in het verleden, in het moment van emotie op dat idee geplakt hebben en voilá een angst is geboren. De beste manier om de lading van een angst weg te nemen, is door de emotie van de angst heel gericht aan te gaan. Dit klinkt heftig maar is in wezen een heel natuurlijk proces. Veel makkelijker dan het lijkt. De angst puur te adresseren als de emotie die het eigenlijk is. Zonder het plaatje, het verhaal en de overtuiging die we er inmiddels op gecreëerd hebben (namelijk: het lijkt eng).

Wil je dat ook leren? Mail of bel ons gerust.