Nazorg

Nazorg

Zorg dat je op koers blijft!

Cliënten die hun burn-out programma met succes hebben afgerond kunnen blijven rekenen op de Burn Out Poli voor nazorg op maat. We monitoren alle cliënten na afloop om er zeker van te zijn dat ze een blijvend inzicht hebben in wat de persoonlijke aandachtsgebieden/risicogebieden zijn. En dat ze in staat zijn de inzichten uit het coachingstraject voor de toekomst te borgen en het niveau van emotionele, geestelijke en fysieke gezondheid in stand te houden. Daar waar nodig bieden we passende hulp.

Het is onze visie en de rode draad van onze burn-out behandeling dat de zelfredzaamheid en zelfinzicht van de cliënt enorm belangrijk zijn voor een blijvende gezondheid. Gecombineerd met onze nazorg is het risico op terugval minimaal.