Nazorg burn out behandeling

Voorkom het terugkeren van burn out verschijnselen en klachten

Cliënten die hun burn out programma met succes hebben afgerond kunnen blijven rekenen op de Burn Out Poli voor nazorg op maat. We monitoren alle cliënten na afloop om er zeker van te zijn dat ze blijven inzien wat hun persoonlijke aandachts- of risicogebieden zijn, dat ze de inzichten uit het coachingstraject borgen en het niveau van emotionele, geestelijke en fysieke gezondheid in stand houden. Daar waar nodig bieden we passende hulp.

Het is onze visie en de rode draad van onze burn out behandeling dat de zelfredzaamheid en het zelfinzicht van de cliënt enorm belangrijk zijn voor een blijvende gezondheid. Gecombineerd met nazorg is het risico op terugkeren van stress symptomen en overspannen klachten minimaal.

Book your tickets

Call Now Button