De nieuwe arbowet en re-integratie

De nieuwe arbowet en re-integratie

Aandachtspunten voor de werkgever

 

De arbowet is onlangs vernieuwd. Wat betekent dat voor de werkgever? Burn Out Poli volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft de belangrijkste aandachtspunten voor u op rij gezet. Dit zijn de Wet Poortwachter en de rol van de preventiemedewerker. Ieder bedrijf heeft baat bij snel duurzaam re-integreren.

Wet Poortwachter

De Wet Poortwachter maakt de werkgever nu, meer dan ooit verantwoordelijk voor effectieve ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Oftewel om de medewerker zo snel mogelijk aan het werk te krijgen bij uitval. Financiële sancties kunnen volgen als de werkgever zich niet inspant voor zijn verantwoordelijkheden. Een casemanager houdt de tijdsduur van verzuim strak in de gaten. Snel en duurzaam re-integreren bij een burn-out in plaats van langdurige uitval is daarbij het streven.

Een gecertificeerd verzuimbedrijf moet de werkgever ondersteunen. Burn Out Poli wordt vaak betrokken bij burn-out of andere vitaliteitsproblematiek, aangezien we reeds 10 jaar medewerkers binnen 12 weken terug naar de werkvloer begeleiden.

Rol preventiemedewerker

Ieder bedrijf vanaf 25 werknemers is sinds juli 2017 verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt samen met HR en de bedrijfsarts om langdurig verzuim te voorkomen. Dit leidt tot betere samenwerking, gezonder en veiliger werken. 

Burn Out Poli heeft veel expertise om uw bedrijf te adviseren bij betere preventie en interne samenwerking naar vitaliteit.

“Bij Burn Out Poli zien we dat het vaak te lang duurt voordat medewerkers bij de bedrijfsarts terecht komen. Vier weken voor een eerste afspraak is te lang, zeker als er aanwijzingen zijn dat het om een burn-out kan gaan.”

Snel en duurzaam re-integreren

Weg met de ellenlange trajecten en enorme kosten van meer dan acht maanden uitval bij een burn-out!

Burn Out Poli helpt om medewerkers met burn-out verschijnselen binnen 12 weken terug naar de werkvloer. Dat bespaart de werkgever veel kosten. De gemiddelde kosten voor een medewerker met een burn-out die minstens 8 maanden thuis zit, zijn anders 60.000 euro, exclusief vervangingskosten. Bovendien worden risico’s op sancties die voorgeschreven worden in de Wet Poortwachter beperkt.

Lees meer over onze werkwijze bij uitval na burn-out.