De nieuwe Arbowet en re-integratie

Aandachtspunten voor de werkgever met betrekking tot werknemers met burn out klachten

De Arbowet is per 1 juli 2018 vernieuwd. Wat betekent dat voor een werkgever? Burn Out Poli volgt de ontwikkelingen van de wet op de voet en heeft de belangrijkste aandachtspunten op rij gezet. Dit zijn de Wet Poortwachter en de rol van de preventiemedewerker. Ieder bedrijf heeft baat bij snel en duurzaam re-integreren in het geval van een burn out bij een medewerker.

De Wet Verbetering Poortwachter maakt de werkgever meer dan ooit verantwoordelijk voor effectieve ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen na uitval. Financiële sancties kunnen volgen als de werkgever zich niet inspant voor zijn verantwoordelijkheden. Een casemanager houdt de tijdsduur van verzuim strak in de gaten. Snel en duurzaam re-integreren bij een burn out is daarbij het streven, evenals het voorkomen van terugval in stress symptomen en overspannen klachten.

Een gecertificeerd verzuimbedrijf moet de werkgever ondersteunen. Burn Out Poli wordt vaak betrokken bij burn out of andere vitaliteitsproblematiek, aangezien we sinds 2007 medewerkers terug naar de werkvloer begeleiden.

Ieder bedrijf met 25 werknemers of meer is sinds juli 2017 verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt samen met HR en de bedrijfsarts om langdurig verzuim te voorkomen. Dit leidt tot betere samenwerking, gezonder en veiliger werken.

Burn Out Poli werkt naast de behandeling van bestaande burn outs ook aan het preventief behandelen van stress symptomen en overspannen klachten.

“Bij Burn Out Poli zien we dat het vaak te lang duurt voordat medewerkers bij de bedrijfsarts terecht komen. Vier weken voor een eerste afspraak is te lang, zeker als er aanwijzingen zijn dat het om een burn out kan gaan.”

Snel en duurzaam re-integreren

Burn Out Poli helpt medewerkers met burn out verschijnselen op een multidisciplinaire manier weer terug de werkvloer op. Dat bespaart de werkgever veel kosten. Bovendien worden risico’s op sancties, die voorgeschreven zijn in de Wet Poortwachter, beperkt.

De gemiddelde kosten voor een medewerker met een burn out die 8 maanden thuis zit, zijn ongeveer 80.000 euro, exclusief vervangingskosten.

Zodra werknemers burn out gerelateerde klachten of symptomen hebben, dan kunnen ze beginnen met het invullen van een vrijblijvende Burn Out Test, waarna zij een persoonlijk, vrijblijvend advies ontvangen.

Lees meer over onze werkwijze bij uitval na burn-out.

Book your tickets

Call Now Button