Voorbeelden burn out behandeling

Aanleiding, behandeling en resultaten

We ontvangen cliënten met uiteenlopende burn out klachten, symptomen van stress en overspannenheid. Om inzicht te geven in de mogelijke aanleiding, behandeling en resultaten, tonen wij hierbij verschillende cases in geanonimiseerde vorm.

Man, 44 jaar, directielid middel groot bedrijf

 • Diagnose: burn out
 • Eerdere zorg: 10 maanden psychotherapie
 • Klacht: geen zin in werk en collega's. Ontwikkelde een afkeer van oude passie 'sales'.
 • Ziek thuis: gedurende 10 maanden
 • Behandeling: intake en Burn Out Programma over vijf maanden verspreid
 • Resultaat: Na twee maanden zeer ondernemend in privésfeer. Leuke dingen doen  als eerste stap naar ‘zin in de dag’. Cliënt maakt nieuwe contacten en heeft nieuwe hobby’s. Praat na drie maanden vol vertrouwen over een nieuwe positie! Na vijf maanden is hij opnieuw zeer succesvol in sales en heeft een sterke werkhouding.
 • Commentaar cliënt: Goed dat ik dit heb mogen meemaken!

Vrouw, 50 jaar, projectassistente

 • Diagnose: burn out
 • Eerdere zorg: 6 maanden psychotherapie
 • Klacht: Geen lust in leven en werk. Cliënt ziet dagelijks overal tegenop en klaagt over angsten voor sociaal verkeer en interactie met anderen.
 • Ziek thuis: gedurende 9 maanden
 • Behandeling: intake en Burn Out Programma over drie maanden verspreid
 • Resultaat: Na 12 weken weer zin in werk en zeer ondernemend in privé-sfeer. Maakt nieuwe contacten en heeft naar eigen zegge veel meer zelfvertrouwen.
 • Commentaar cliënt: Ik had dit veel eerder moeten doen!

Vrouw, 46 jaar, manager in kledingbranche

 • Diagnose: Nog niet hersteld na burn out, vaak depressief.
 • Eerdere zorg: Antidepressiva
 • Klacht: Vaak somber. Veel boze buien ten koste van haar omgeving. Ziet tegen van alles op. Blokkeert door beleving van constante spanning.
 • Ziek thuis: Gedurende 12 maanden
 • Behandeling: Intake en Burn Out Programma over drie maanden verspreid
 • Resultaat: Na twee maanden meer rust en zin in werk. Nu na vier maanden weer 4 dagen voltijd aan het werk. Is geswitcht van functie en bewuster van eigen grenzen en mogelijkheden in plaats van denken in beperkingen.

Man, 28 jaar, senior-consultant MKB bedrijf

 • Diagnose: Burn out
 • Eerdere zorg: 3 maanden thuis
 • Klacht: Geen zin in werk, collega’s en privécontacten; voelt zich inmiddels neerslachtig en ontredderd. Trekt zich terug in huis.
 • Ziek thuis: Gedurende 3 maanden
 • Behandeling: Intake en Burn Out Programma over drie maanden verspreid
 • Resultaat: Al na een maand verbaasd over ‘beter voelen’; hij legt focus op leuke dingen. Na drie maanden gere-integreerd en voorzichtig oude taken weer opgepakt.
 • Commentaar cliënt: Ik herken mijn oude denkpatronen als onmachtig en ik had geen idee hoe ik mezelf daarmee vast zette. Ik heb geleerd totaal anders om te gaan met gevoelens en gedachten, waardoor ik nu energie genereer in plaats van de continue energielek van de afgelopen jaren.

Vrouw, 36 jaar, IT sales-manager

 • Diagnose: Burn out
 • Eerdere zorg: 10 maanden psychotherapie en een jaar anti-depressiva
 • Klacht: Geen lust in leven. Veel boze buien ten koste van haar omgeving. Behoefte aan rouw na verlies maar kan naar eigen zeggen niets voelen.
 • Ziek thuis: 12 maanden
 • Behandeling: intake en Burn Out Programma over drie maanden verspreid
 • Resultaat: Gestopt met antidepressiva na 6 weken afbouwen. Na twee maanden weer zin in werk en heeft haar arbeidsuren opgebouwd in kleine stappen. Na twee maanden 2 dagen van 6 uur, na drie maanden 3 dagen van 8 uur en nu na vier maanden weer 4 dagen voltijd aan het werk. Ook pakt ze haar sociale leven voorzichtig op, prioriteit ligt bij plezier in het werk. Krijgt op het werk interne begeleiding voor een nieuwe functie.

Book your tickets

Call Now Button